Naša činnosť

Pamätné tabule

Modranská muzeálna spoločnosť sa zaoberá históriou a pripomínaním osobností a udalostí v Modre a okolí. Súčasťou pripomínania si histórie sú pamätné tabule a pamätníky. O tých, ktoré sa nachádzajú v Modre vydala naša spoločnosť publikáciu „Pamätné tabule a pamätníky na území Modry“, v ktorej prezentuje vyše 70 tabúľ a pamätníkov.

Publikácia získala prvé miesto v kategórii Publikácií o kultúrnom dedičstve obce a mesta  v  7. ročníku celoslovenskej súťaže Slovenská kronika v roku 2012.

Prednášky a ocenenia

Naša spoločnosť organizuje odborné prednášky pre širokú i odbornú verejnosť i ocenenia významných osobností

Výlety

Výlety za históriou i poznaním regiónu sú stabilnou súčasťou našich aktivít.

Uvádzanie nových kníh

Naša spoločnosť pravidelne predstavuje nové knihy významných modranských osobností i hostí z domova i zahraničia.