Výstava reprezentačných panelov vo Francúzsku

2013

V spolupráci s akademickou maliarkou a reštaurátorkou Vierou D’Agostini rod. Pridalovou boli realizované viaceré aktivity prezentujúce Slovensko vo Francúzsku. Na viacerých z nich sa podieľala i muzeálna spoločnosť panelmi o Slovensku – história, turistika, malokarpatská vínna cesta, Modra, ktoré pripravila členka MMS Viera Jančovičová.