Rozprávky a príhody z našej prírody.

Oľga Erdelská (autorka) je zakladateľkou rastlinnej embryológie na Slovensku. Tak ako iní prírodovedci, umelci, spisovatelia sa pri svojej tvorivej práci venovala aj výchove svojich dcér a vnukov.

Ilustrácia: Peter Cpin

Publikácia vyšla aj vďaka finančnému príspevku Bratislavského samosprávneho kraja a mesta Modra.

Ľudový odev, tradície a zvyky v Modre – Kráľovej

V súčasnosti výrazne narastá záujem o ľudový odev. Posledné zachované súčasti dnes už starožitných prekrásnych výšiviek aplikovaných na rukávcoch, čepcoch, lajblíkoch, košeliach, zásterách či bytovom textile sa dostávajú nielen do depozitárov múzeí, ale aj do súkromných zbierok profesionálnych zberateľov.

Poďakovanie patrí viacerým informátorom, informátorkám a autorom textov, ktorí pomohli svojimi poznatkami pri pripravovaní publikácie.

Srdečné poďakovanie za finančné príspevky, bez ktorých by publikácia nebola mohla vyjsť patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju, mestu Modra a Modranskej muzeálnej spoločnosti.

Sylvia Hrdlovičová

Ľudový odev v Modre – Kráľovej II

Modranská muzeálna spoločnosť vydala koncom roka 2020 novú publikáciu Ľudový odev z Modry-kráľovej II

Vydanie druhej časti publikácie prináša nové informácie z oblasti regionálnej etnografie popularizačnou formou, prístupnou širokej verejnosti, prispieva k získaniu kladného vzťahu k tradíciám a dedičstvu našich predkov ako i k vnímaniu bohatej ľudovej tvorivosti a zručnosti v oblasti výšivkárstva a ľudového obliekania v dotknutých regiónoch.

Z dôvodu opatrení v rámci Covid 19, sa realizácia časti projektu – výstava: Či mi je čipôčka na čepiec hotová? presúva na marec 2021.

Projekt bol významne podporený finančnou dotáciou Bratislavského samosprávneho kraja.

ĎAKUJEME.

 slovo autorky

Autorka publikácie: Sylvia Hrdlovičová:

Máme na svete Ľudový odev v Modre-Kráľovej II. Srdečne ďakujem celému kolektívu: Zuzke Tajek, Anetke Vlčkovej, Božke Hornáčkovej, Stankovi Talapkovi, kočkám z Modraniek jak vyšitých – Zuzke Satkovej, Evke Kolmanovej i za ilustrácie, Veronke Satkovej, Barborke Halekovej, Anke Krajčovičovej, Elene a Ivke Lennerovým. Za korekcie Aničke Šikulovej a nášmu dvornému grafikovi Mirovi Slamkovi. Tiež rodinám, ktoré s láskou k rodinnému dedičstvu poskytli fotografie  – pani Božene Uherčíkovej, Vierke Gavorníkovej, Beate Bednárikovej, manželom Sobotovcom a ďalším. Bratislavskému samosprávnemu kraju za dotáciu a Modranskej muzeálnej spoločnosti za vydanie.. Teším sa 🙂