Ľudový odev v Modre – Kráľovej II

Modranská muzeálna spoločnosť vydala koncom roka 2020 novú publikáciu Ľudový odev z Modry-kráľovej II

Vydanie druhej časti publikácie prináša nové informácie z oblasti regionálnej etnografie popularizačnou formou, prístupnou širokej verejnosti, prispieva k získaniu kladného vzťahu k tradíciám a dedičstvu našich predkov ako i k vnímaniu bohatej ľudovej tvorivosti a zručnosti v oblasti výšivkárstva a ľudového obliekania v dotknutých regiónoch.

Z dôvodu opatrení v rámci Covid 19, sa realizácia časti projektu – výstava: Či mi je čipôčka na čepiec hotová? presúva na marec 2021.

Projekt bol významne podporený finančnou dotáciou Bratislavského samosprávneho kraja.

ĎAKUJEME.

 slovo autorky

Autorka publikácie: Sylvia Hrdlovičová:

Máme na svete Ľudový odev v Modre-Kráľovej II. Srdečne ďakujem celému kolektívu: Zuzke Tajek, Anetke Vlčkovej, Božke Hornáčkovej, Stankovi Talapkovi, kočkám z Modraniek jak vyšitých – Zuzke Satkovej, Evke Kolmanovej i za ilustrácie, Veronke Satkovej, Barborke Halekovej, Anke Krajčovičovej, Elene a Ivke Lennerovým. Za korekcie Aničke Šikulovej a nášmu dvornému grafikovi Mirovi Slamkovi. Tiež rodinám, ktoré s láskou k rodinnému dedičstvu poskytli fotografie  – pani Božene Uherčíkovej, Vierke Gavorníkovej, Beate Bednárikovej, manželom Sobotovcom a ďalším. Bratislavskému samosprávnemu kraju za dotáciu a Modranskej muzeálnej spoločnosti za vydanie.. Teším sa 🙂

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.