Prednáška doc. PhDr. Karola Sorbyho, DrSc.: Akademik Ján Bakoš

30. jún 2010

Prednáška sa uskutočnila pri príležitosti okrúhleho výročia narodenia modranského rodáka akademika Jána Bakoša (1890-1967). Akademik Ján Bakoš bol zakladateľom modernej slovenskej orientalistiky. O jeho živote a diele prednášal doc. PhDr. Karol Sorby, DrSc., vtedajší riaditeľ ústavu orientalistiky SAV. Pri tejto príležitosti spoločnosť zabezpečila obnovenie pamätnej tabule na jeho rodnom dome na Dukelskej ulici.