Uvedenie knihy PhDr. Evy Kowalskej, DrSc. Karola Kanteka: Uhorská rapsódia

5. máj 2011

Kniha je venovaná životným osudom výnimočnej osobnosti druhej polovice 18. storočia, akou bol Jozef Hajnóczy, modranský rodák pochádzajúci z rodiny univerzitne vzdelaného evanjelického pedagóga a kňaza Samuela Hajnócziho. Interpretácia jeho životného príbehu, tak ako ju podávajú autori tejto knihy, je založená na svedectvách dobových dokumentov, na zhrnutí poznatkov získaných jeho početnými životopiscami, ale tiež na nových, ešte nepublikovaných objavoch, získaných ich vlastným bádaním počas práce na tejto knižke.
Kniha sa stala zavŕšením viacročnej bádateľskej aktivity, početných návštev archívov a knižníc nielen na Slovensku ale i v Maďarsku, Rakúsku, Chorvátsku a priniesla mnohé, doteraz neznáme poznatky o tejto nepochybne zaujímavej osobnosti nielen slovenských, ale aj stredoeurópskych dejín, čo sa ukázalo i na jej medzinárodnom ohlase.