Uvedenie knihy Miroslava Šimka: Prechádzka po modranskom cintoríne

16. november 2014

Knižka je nezvyčajnou publikáciou – malá svojím formátom, ale veľká svojím obsahom. Autor v nej predstavuje cintorín, na ktorom sa pochováva niekoľko storočí. Modranský cintorín je miestom odpočinku nielen Ľudovíta Štúra, ale je tu pochovaných veľa významných ľudí miestneho, no aj celoslovenského významu. Sú tu Štúrovci, Zochovci, spisovatelia, maliari, vojaci, a samozrejme vinohradníci, remeselníci, sedliaci, ale aj lekári, učitelia, kňazi, rehoľníčky, bývalí politickí väzni, Modrania, no i Nemodrania, ktorí sa rozlúčili s týmto svetom.