Uvedenie knihy RNDr. Oľgy Erdelskej, DrSc a kolektívu: Atlas liečivých rastlín

26.apríl 2013

RNDr. Oľga Erdelská, DrSc. je dlhoročnou vedeckou pracovníčkou Botanického ústavu SAV a spoluzakladajúca členka Modranskej muzeálnej spoločnosti. Podtitulom uvedenia publikácie, bolo aj jej venovanie významnému slovenskému botanikovi, archeológovi, múzejníkovi a kňazovi Andrejovi Kmeťovi pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia. Atlas liečivých rastlín obsahuje charakteristiky 90 liečivých rastlín, tak slovných, ako aj fotografických a obrazových. Čitateľ sa zoznámi s rastlinami voľne rastúcimi, ako aj pestovanými v záhradách. Nechýbajú rady, ako a kde ich hľadať, zbierať, spracovávať až po rady ako rastliny uskladňovať. Jednotlivé state v publikácii rozoberajú liečivé účinky rastlín pri chorobách dýchacích, tráviacich, vylučovacích, nervových či pohybových.